VLTK Mobile √ Trải Nghiệm Phái Mới Thần Cơ ( Mộc ) - Kỹ Năng Siêu Bá Đạo

0
VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE
Duong Lượng: 2gb

═════ TẢI GAME ═════

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Android :
Cài đặt > bảo mật > chọn cho phép cài đặt file không rõ nguồn gốc
IOS :
Bước 1: Vào phần cài đặt chung chọn Quản Lý Thiết Bị
Bước 2: Chọn SYNC Technologies Private
Bước 3: Click Tin cậy “SYNC Technologies Private”
Bước 4: Chọn “Tin Cậy

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan