VLTK Mobie Lậu 20 Phái | JX Thời Thế - Siêu Free, Train Vô Hạn KNb + Ngân Sức !! Hoạt Động Là Có Tất

0


VLTK Mobile Lậu 20 Phái (JX Thời Thế)
════════════
Bản VLTK Mobile Lậu 20 Phái 
+ Vô Hạn KNB & Ngân Sức
+ Shop Bán Mọi Thứ
Free KH 18, Pet SSS, v.v.v
Xem Video : Xem Ngay

════════════
🔰 Thông Tin Phiên Bản:
⚡️ VẠN HOA CỌ PHÁP. (Vạn Hoa Chuẩn Gốc)
⚡️ Cái Bang Nữ Loli xinh đẹp.
⚡️ Chỉnh Sửa Skill Các Phái Cân Bằng Mới Nhất.
⚡️ Trang Bị Bạch Kim Chuẩn VNG.
⚡️ Hệ Thống Thú Cưng Gia Viên đầy đủ nhất.
⚡️ Hệ Thống Đá Hồn Mới Nhất.
⚡️ Hệ Thống Ngoại Trang Mới Nhất và Đầy Đủ Nhất.
⚡️ Hệ Thống Boss Thủ Lĩnh Dã Ngoại Mới Nhất.
⚡️ Skill Bạch Kim Cho Đồng Hành.
⚡️ Xuất Hiện Mạch Dương Duy (Số 6).
⚡️ Đồng Hành Trương Tam Phong "SSSS Mới Nhất" skill chuẩn bản gốc.(Đồng Hành Mới Nhất VLTKM Lậu)
⚡️ Nâng Cấp ngựa cấp 150 và ngựa Thành Chủ Mới.
⚡️ Nâng Cấp Trang Bị Ngựa Bậc 11
⚡️ Nâng Cấp Chân Nguyên Level 180.
⚡️ Mở Gia Cụ Gia Viên Level 6
⚡️ Đá Hồn Level 5 Mới Nhất.(Bản Nhân, Bản Quan, Bản Tướng, Ngưu Vương, Hỏa Ngưu)
⚡️ Nhuộm Ngoại trang Trang bị Bạch Kim và Hoàn Kim theo cấp bậc tương ứng.
⚡️ Thêm Ngoại Trang Thú Cưởi.(Thích Kim Mao Tê,Lẫm Đông Bào Hoa, Ly Mị Hỏa Hồ)
⚡️ Thêm Ngoại Trang.(Phong Đại Tuyệt Kiều, Khổng Tước Linh) Cùng Nhiều Ngoại Trang Hấp Dẩn Khác
⚡️ Thêm Ngoại Trang Vũ Khí.(Hoa Tình, Hoa Tình Tình Mang, Tiên Vũ Tình Mang)
⚡️ Thêm Nhiều Thú Nuôi Gia Viên Mới.
⚡️ Tính Năng Môn Khách.
⚡️ Phiên Bản Cày Cuốc có giới hạn level nhiều lần.
⚡️ Server Train Lữa không kéo xe.
⚡️ Phiên Bản Cày Cuốc cày là có không cần chuyển đồ.
⚡️ Hệ Thống Hoạt động không giống bất kì server nào khác.
⚡️ Kim Nguyên Bảo Và Ngân Sức Có thể cày thông qua Hoạt Động, Nhiệm Vụ, Tần Lăng. Train

════════════
 Hướng đẫn cài đặt:
Android :
Cài đặt > bảo mật > chọn cho phép cài đặt file không rõ nguồn gốc
IOS :
Bước 1: Vào phần cài đặt chung chọn Quản Lý Thiết Bị
Bước 2: Chọn SYNC Technologies Private
Bước 3: Click Tin cậy “SYNC Technologies Private”
Bước 4: Chọn “Tin Cậy
═════ TẢI GAME ═════
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan