ADS

Nhất Kiếm Giang Hồ Private √ Open Hôm Nay - Free KNB x8888, Vàng x88888, Đá hồn & Vô Số Quà Giá Trị

Nhất Kiếm Giang Hồ


Dung Lượng: 500mb

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Android :
Cài đặt > bảo mật > chọn cho phép cài đặt file không rõ nguồn gốc
IOS :
Bước 1: Vào phần cài đặt chung chọn Quản Lý Thiết Bị
Bước 2: Chọn SYNC Technologies Private
Bước 3: Click Tin cậy “SYNC Technologies Private”
Bước 4: Chọn “Tin Cậy

Không có nhận xét nào