ADS

VLTK Mobile Lậu √ 23 Phái: Thần Cơ Ra Mắt - Chính Thức Open S1 Hôm Nay - Ngoại Trang Mới Siêu Đẹp

JX CHÍNH TÔNG
Duong Lượng: 2gb

═════ TẢI GAME ═════

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Android :
Cài đặt > bảo mật > chọn cho phép cài đặt file không rõ nguồn gốc
IOS :
Bước 1: Vào phần cài đặt chung chọn Quản Lý Thiết Bị
Bước 2: Chọn SYNC Technologies Private
Bước 3: Click Tin cậy “SYNC Technologies Private”
Bước 4: Chọn “Tin Cậy

Không có nhận xét nào