Thiên Hạ Võ Lâm


VLTK Mobile Lậu (Thiên Hạ Võ Lâm)
+ Bản Cày Cuốc Miến Phí
+ Free KH 18, PET SSS, Đồ HK
Xem video : XEM NGAY
════════════
Phiên bản 14 Phái
Train quái rớt vô số KNB,
PET SSS Mới, Tây Thi, Quỷ Cốc Tử, Trương Tam Phong, To Đắc Kỷ
════════════

Code: thienhavolam-giftcode001
════════════
 Hướng đẫn cài đặt:
Android :
Cài đặt > bảo mật > chọn cho phép cài đặt file không rõ nguồn gốc
IOS :
Bước 1: Vào phần cài đặt chung chọn Quản Lý Thiết Bị
Bước 2: Chọn SYNC Technologies Private
Bước 3: Click Tin cậy “SYNC Technologies Private”
Bước 4: Chọn “Tin Cậy
════════════
Hướng dẫn Tải Game:
B.1 : Bấm (Tải Game)
B.2 : Tích vào ô (Tôi Không Phải Người Máy)
B.3 : Chọn CAPCHA (nếu không có thì bỏ qua) - Chọn (Click here to continue)
B.4 : Chờ 7s và chọn (Get Link)
Nếu trình duyệt bạn không hiiển thị thì tải trình duyệt khác nhé
════════════