JX AXH (Tool GM)


✔ VLTK Mobile Lậu ( JX AXH( )
+ Free KH 18
+ LV 150, Có Tool GM
+ Train Quái Rơi KNB
+ Bán Đầy Đủ Ở SHOP
➞ Xem Video : Xem Ngay

✔ Hướng Dẫn;
- Xóa hết các bản free & test khác trước khi cài đặt bản này
- Vào Game Nhập TK bất kỳ để chơi

➞ Tải Game cho Android : Tải Xuống
-------
✔  Hướng dẫn Tải Game:
B.1 : Bấm (Tải Game)
B.2 : Tích vào ô (Tôi Không Phải Người Máy)
B.3 : Chọn CAPCHA  (nếu không có thì bỏ qua) -  Chọn (Click here to continue) 
B.4 : Chờ 7s và chọn (Get Link)
Nếu trình duyệt bạn không hiiển thị thì tải trình duyệt khác nhé
-------
✔ Hướng đẫn cài đặt:
Android : 
Cài đặt  > bảo mật > chọn cho phép cài đặt file không rõ nguồn gốc
IOS :
Bước 1: Vào phần cài đặt chung chọn Quản Lý Thiết Bị 
Bước 2: Chọn SYNC Technologies Private
Bước 3: Click Tin cậy “SYNC Technologies Private”
Bước 4: Chọn “Tin Cậy