JX Tình Kiếm (Cày Cuốc)


✔ Bản Cày Cuốc Không Nạp Thẻ
+ Miễn Phí Trọn Đời
+ Lên Cấp Cực Nhanh
+ Làm Hoạt Động Nhận KNB

✔ Hướng Dẫn;
- Xóa hết các bản free & test khác trước khi cài đặt bản này
- Vào Game Đăng Ký Tài Khoản Để Chơi
- Video : https://youtu.be/1jOO2QAi394

  Đăng ký tài khoản : Đăng Ký
➞ Tải Nhanh cho Android : Tải Xuống
➞ Nhóm Groups Hỗ Trợ : Facebook
-------
✔  Hướng dẫn Tải Game:
B.1 : Bấm (Tải Game)
B.2 : Tích vào ô (Tôi Không Phải Người Máy)
B.3 : Chọn CAPCHA  (nếu không có thì bỏ qua) -  Chọn (Click here to continue) 
B.4 : Chờ 7s và chọn (Get Link)
Nếu trình duyệt bạn không hiiển thị thì tải trình duyệt khác nhé
-------
✔ Hướng đẫn cài đặt:
Android : 
Cài đặt  > bảo mật > chọn cho phép cài đặt file không rõ nguồn gốc
IOS :
Bước 1: Vào phần cài đặt chung chọn Quản Lý Thiết Bị 
Bước 2: Chọn SYNC Technologies Private
Bước 3: Click Tin cậy “SYNC Technologies Private”
Bước 4: Chọn “Tin Cậy